Tài Liệu OpenX Ava_0110Tài Liệu OpenX Ava_0310
haohao8793
Tài Liệu OpenX Ava_0710Tài Liệu OpenX Ava_0910
haohao8793
Danh Hiệu Hạ sỹ

Hạ sỹ
Tổng số bài gửi : 5
Join date : 19/11/2014
Tài Liệu OpenX Vide10
Tài Liệu OpenX Thtx_010Tài Liệu OpenX Thtx_011Tài Liệu OpenX Thtx_012
Tài Liệu OpenX Thtx_013

Tiêu Đề: Tài Liệu OpenXTài Liệu OpenX

OpenX 2.8 facilitates the quick and easy delivery of advertising onto your website.
(OpenX 2,8 tạo điều kiện cho việc phân phối nhanh chóng và dễ dàng của việc quảng cáo trên trang web của bạn)
OpenX 2.8 is a hosted or downloadable ad management solution.
(OpenX 2,8 là một tổ chức hoặc tải về giải pháp quản lý quảng cáo)
Before exploring this in-depth guide to installing or upgrading to OpenX 2.8 and getting the most out of its functions, please take a moment to read about the product's key concepts:
(Trước khi khám phá này vào chiều sâu hướng dẫn để cài đặt hoặc nâng cấp lên OpenX 2,8 và nhận được nhiều nhất từ các chức năng của mình, xin vui lòng mất một chút thời gian để đọc về các khái niệm quan trọng của sản phẩm)

Bạn nào cần tài liệu thì tải về ở trong file đính kèm hoặc ở link này nhé
mediafire.com ?bc95i35zv7qpfjz
Tài Liệu OpenX Thtx_014
Tài Liệu OpenX Thtx_015Tài Liệu OpenX Thtx_016Tài Liệu OpenX Thtx_017Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết