Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
Admin
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
Admin
Danh Hiệu Admin

Admin
Tổng số bài gửi : 188
Join date : 30/10/2008
Tuổi : 36
Đến từ : Nguyên Chủ tịch Hội năm 2004
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMDạo này, các bạn nhà ta liên tục lên xe bông!

Ngày 20/3/2010 đ/c Phạm Thị Trọn - Nguyên Phó Chủ tịch Hội trước đây đã "từ giả thời con gái" để lên xe bông. Sau đó, một ngày, tức là ngày 21/3/2010. Tại Xã Tân Bình, huyện Càng Long một sự kiện đã diễn ra rất hoành tráng....Đ/c Khoa nhà ta tổ chức lễ rước dâu! Cô dâu chính là đ/c Trọn. Hai người này "kết" nhau từ lúc hoạt động trong Hội ĐHSV lận đó nghen. Tình yêu đã chín và hai người nguyện "chung chăn gối" đến trọn đời.

Một vài hình ảnh chia sẽ niềm vui này cùng cả nhà ta:


Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_110

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_210

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_310

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_410

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_510

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_610


Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_710

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_810

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Khoa_910


HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN KHI CHÚNG TA BIẾT TRÂN TRỌNG! Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 609254


Chúc cho Khoa và Trọn mãi mãi yêu nhau. Sớm sinh quý tử nghen.Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 682348 Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 682348 Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 682348 Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 682348
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017


_________________Chữ Kí___________________
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM QC3
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 12180210


Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
cogaixauxi71
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
cogaixauxi71
Danh Hiệu Thượng Úy

Thượng Úy
Tổng số bài gửi : 34
Join date : 14/11/2009
Tuổi : 31
Đến từ : cau ke - tra vinh
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMhình đẹp quá đi. mà anh sơn , anh chị này ở trà vinh mà huyện nào vậy anh?
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017    relay on 28/4/2010, 8:26 am

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
Admin
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
Admin
Danh Hiệu Admin

Admin
Tổng số bài gửi : 188
Join date : 30/10/2008
Tuổi : 36
Đến từ : Nguyên Chủ tịch Hội năm 2004
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMCả 02 người này đều ở Càng Long, Trà Vinh.
Nguyễn Văn Khoa là sinh viên ngành Xây dựng cầu đường K5
Phạm Thị Trọn là sinh viên ngành Tiếng Anh K5
Cả 02 người này hiện đang làm việc tại TP. HCM

Tính ra thì hầu hết các bạn sinh viên trường Đại học Cửu Long, nhất là các bạn sinh viên Trà Vinh, khi yêu nhau thời sinh viên đều cưới nhau khi ra trường chứ không giống như ở các trường khác (Đại học Cần Thơ chẳng hạn) yêu là một chuyện còn cưới lại là một chuyện khác. Các bạn nhà ta nên rút kinh nghiệm nhé!!!!Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 119517 Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 119517
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017


_________________Chữ Kí___________________
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM QC3
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 12180210


Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
truongthanhluan
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
truongthanhluan
Danh Hiệu Đại Úy

Đại Úy
Tổng số bài gửi : 58
Join date : 13/11/2008
Tuổi : 33
Đến từ : Lien chi hoi truong (nk 2008-2010)
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMChúc anh chị trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm!!! Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 119517
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017


_________________Chữ Kí___________________
(^.^)!


Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
avatar
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
Boconganh39
Danh Hiệu Hạ sỹ

Hạ sỹ
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 01/04/2011
Tuổi : 28
Đến từ : Cầu Ngang - Trà Vinh
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMAnh Admin sao nói sinh viên Đại Học Cần Thơ kì vậy? Đâu phải ai cũng như vậy đâu!!

Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
avatar
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
anhson
Danh Hiệu Thượng Tá

Thượng Tá
Tổng số bài gửi : 97
Join date : 01/02/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Tra Vinh
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMThông báo tin vui nghen! Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 609254

Hôm thứ bảy, ngày 17/9/2011, tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, Đ/c Trọn đã hạ sinh một bé trai nặng 03kg, rất kháo khỉnh.

Theo tin nội bộ, dự kiến đứa bé sẽ được đặt tên là NGUYỄN VĂN TÙNG BÁCH.
Nay thông báo đến cả nhà được biết và cùng nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ này!
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM 735950
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
quocsu88
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
quocsu88
Danh Hiệu Đại Tá

Đại Tá
Tổng số bài gửi : 111
Join date : 12/02/2011
Tuổi : 31
Đến từ : Cang Long
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMAi da cùng quê cùng xã với mình luôn nhe mà tới giờ mình mới hay, thiệt tệ quá đi, mình ở ấp Ninh Bình Xã Tân Bình ne
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0110Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0310
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0710Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Ava_0910
Sponsored content
Danh Hiệu
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Vide10
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_010Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_011Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_012
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_013

Tiêu Đề: Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂMTin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_014
Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_015Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_016Tin vui: Đ/c Trọn và Đ/c Khoa kết nghĩa TRĂM NĂM Thtx_017Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết