avatar
libra12101992
Danh Hiệu Hạ sỹ

Hạ sỹ
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 13/02/2014

Tiêu Đề: PHÍM TẮT CƠ BẢN TRONG TIN HỌC
Một số phím tắt thường dùng:

- ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng.
- F1: Mở trợ giúp.
- SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ
- ALT + F4: Thoát CATIA.
- CRTL + C: Sao chép đối tượng.
- ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng.
- ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính.
- ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính.
- ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính.
- CRTL + N: Mở trang mới.
- CRTL + S: Lưu tập tin.
F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt)
Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree
F3: Hiện, ẩn Specification Tree
Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree
Alt + F8: Chạy file Macro
Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh)
Ctrl + O: Mở một file có sãn
Ctrl + P:In
Alt + Q: Trình đơn Window
Alt + S: Trình đơn Start
Ctrl + U: Update
Ctrl + V: Paste
Alt + V: Trình đơn View
Ctrl + X: Cut
Ctrl + Y: Repeat
Ctrl + Z:Undo
Del: Delete
Alt + Enter: Properties
Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt
End: Hiển thị cuối Specification Tree
Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang
Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang
Ctrl + Page Up:Zoom InXem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết